Dionis Tanasoglunun adına Gagauz Milli Teatrusunun aktörları Todur Zanet piyesasına görä «Mozgoroy» masal spektaklisini koydular.

     

Bu yaratmaa gagauzların evelki yaşamasını gösterer. Açıklêêr halk adetlerini hem dedelerin kimi inanmaklarını. Bundan kaarä, açıklêêr ölä folklor personajların nicä Mozgoroy, Rusali, Topal Canavar hem Cadı babusu, özelliklerini.

 

Spektakli açıklêêr halizdän mi Mozgoroy okadaradak korkunçlu hem hatalı nicä onun için legendalarda yazılı; okadar mı kaavi Rusalinin betvaları?
Hep ölä siiredici görecek, nicä mifologiya personajların hem insanın aaralarında baalantılar kurulȇrlar.

 

 Spektakli gösterer geroyların hem insanın aaralarında konfliktın maanasını. Maasuz bu yaratmada Cadı babusu hem onun yardımcısı Mır-mır Kotoban insandan azetmeerlär da onnara türlü kötülükleri yapmaa çalışȇrlar. Mozgoroy sa savaşȇr insanın hem mifologiya personajların aaralarında dostluk baalntılarını kurmaa. Rusali sa daavacı gibi olȇr iiliin hem kötülüün aaralarında.
Neylän bitecek masal personajların dartışması annaşılacȇk sadece spektaklinin bitkisindä.

    “Mozgoroy” spektaklisini havezlän siiretmää teklif ederiz!

OYUNCULAR

  • MOZGOROY: Renat Radov

  • TOPAL CANAVAR: Mihail Gagauz

  • CADI BABUSU: Lidiya Galaţlı

  • MIR-MIR KOTOBAN: Anatoliy Radulov

  • SAKSAN: Nataliya Manastırlı

  • KARA GARGA: Denis Baburin

  • RUSALI BATÜ: Mihail Konstantinov

  • RUSALILÄR: Elena Danaji,  Nataliya İvançuk, Nataliya Lazareva, Valentina Gümüşlü, Valentina Uzun

Yazıcı: Todur Zanet
Rejisörlär: Mihail Rezuneţ, Anatoliy Radulov
Kompozitor: Konstantin Duşku
Kostüm modeliyer: Lidiya Todieva
Resimci: Dmitriy Stefoglo

İncä zanaat öndericisi: Mihail Gagauz
Teatrunun müdürü: Mihail Konstantinov
Ses: Yuriy Tatarlı
Şafk: İvan Gergeledji

 

İYİ SEYRETMELÄR!