YENI PREMYERA!!! BEKLERIZ SIZI!!!

📯PAALI DOSTLAR!
🎭GAGAUZ MİLLİ TEATRUSU D. Tanasoglu adına teklif eder Sizi «Körlerin Dünnesi» piyesanın premiyerasına (GAGAUZ DİLİNDÄ), angısı geçecek Kıran Ayın (dekabri) 18-dä (cumartesi günü) saat 16:00-da Çadır Kultura Merkezindä. Bilet paası: 50 lei.

📜Avtor: Nikolay KOLYADA | Rejisör: Denis BABURİN | Horeografiya: Dmitri AHMADİEV, Olga YAKİMÇENKO | Sţenografiya: Anna JDANOVA | Zanaat Öndercisi: Mihail GAGAUZ | Direktor: Mihail KONSTANTİNOV.
BEKLERİZ SİZİ!